Jaarplan ’18 – ’19

 

 
Gegevens van Stichting PUNT 5

Stichting PUNT 5 is gevestigd in de fabriek van Delfshaven, in het maatschappelijk deel, dit karakteristieke pand is gelegen aan de Mathenesserdijk 418 B en C 3026 GV Rotterdam. We zijn een stichting geworden op 2 november 1998. Telefonisch zijn we te bereiken op 010-4256529, mail: punt.5@inter.nl.net

Website: kinderatelierpunt5

Facebook: PUNT5Kinderatelier

Het bankrekeningnummer is ING:  8121391

 

Het bestuur van Stichting PUNT 5 bestaat uit:

Lida Veringmeijer , voorzitter

Margreet Heuvelman secretaris

Ad Smit,  penningmeester

 

Wat is PUNT 5 ?

Punt 5 is een kinderatelier voor kinderen uit de Rotterdamse deelgemeente Delfshaven Alle kinderen wonen in een prachtwijk (krachtwijk, Vogelaarwijk, achterstandswijk, aandachtswijk, focuswijk). Dit maakt het atelier bijzonder, want in de regel komen deze kinderen van huis uit niet vaak in aanraking met kunst.

Het reguliere kunst aanbod is voor hen moeilijk toegankelijk door diverse redenen zoals de letterlijke en figuurlijke afstand, geld, tijd, onbekendheid, culturele verschillen.

Wij bieden de kinderen een fijne plek waar zij serieus les krijgen in tekenen, schilderen, grafiek, boetseren etc. en er veel plezier aan beleven. We werken al sinds 1998 samen met 4 basisscholen uit de wijk en met diverse wijkinstellingen en organisaties. PUNT 5 is een kleine stichting met één vaste kunstenaarsdocent en coördinator (Marion Rutten)  en twee vaste kunstenaars- docenten op freelance basis (Els Pardon en Nina Westendorp). Verder werken wij met vrijwilligers die helpen bij de lessen.

In totaal werken er 14 mensen: 1 kunstenaarsdocent en coördinator (20 uur), 2 vakkrachten (3 tot 6 uur), 7 vrijwilligers en 4 bestuursleden (vrijwillig), dit is terug te vinden op onze begroting.

Methodiek:  de PUNT 5 methode

De afgelopen 14 jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het geven van lessen series in beeldende kunst aan kinderen uit deze wijk. We hebben de wijk (deelgemeente) heel goed leren kennen, maar zeker ook de kinderen met al hun verschillende en bijzondere achtergronden. Er wonen kinderen met heel verschillende culturele achtergronden, soms erg kwetsbare kinderen, soms kinderen met veel problemen thuis, soms kinderen met een vluchtverhaal, veel armoede, verwaarlozing, soms kinderen die niet zo makkelijk zijn in de omgang, kortom: alle grote stadsproblemen kom je tegen in onze wijk.

Dat maakt het geven van kunstlessen bij PUNT 5 anders, simpelweg omdat het beginniveau en de achtergrond van je leerlingen heel verschillend is. Ook de culturele achtergrond van de kinderen bracht bijzondere andere dingen met zich mee. We hebben onze manier van werken steeds aangepast- uitgangspunt hierbij was steeds dat we het kind centraal hebben gesteld- en dan dus de kinderen uit deze wijk. Wat gaat er in hen om? wat vinden zij leuk? wat kunnen zij heel goed? en wat willen zij dolgraag van ons leren?

In deze wijk komen kinderen niet zo snel met beeldende kunst in aanraking, onze doelstelling is om juist deze kinderen te bereiken en hen een positieve ervaring wil meegeven in het maken van kunst. We hopen dat zij kunst niet gaan zien als “iets van een andere wereld” . Ook stimuleren we hun zelfexpressie, hun creativiteit en gaan we met hen op ontdekkingstocht.

De kunstprojecten worden telkens gegeven in een serie van 8-10 lessen van anderhalf uur aan een groep van 12 kinderen, en afgesloten met een expositie.

Ieder kunstproject is natuurlijk verschillend, andere kinderen, nieuwe thema’s, prachtig unieke kunstwerken, een experimentele techniek die mooi lukte, een bijzondere kunstbeschouwingles en prachtige uitnodigingen. Tijdens de afsluitende exposities zie je al die blije en trotse kinderen die echt iets bijzonders hebben beleefd.

Is het proces en het resultaat steeds verschillend, de uitgangspunten van ieder kunstproject zijn hetzelfde. De manier van werken is ontwikkeld door Marion Rutten en wordt nu beschreven als “de PUNT 5 methode“. Deze methode bleek ook overdraagbaar en daar  zijn nu ook twee kunstenaarsdocenten  in opgeleid , Els Pardon en Nina Westendorp.

Het belangrijkste in de Punt 5 methode is dat we de kinderen heel serieus nemen, hun ideeën, gedachten, dromen, fantasie, maar ook hun krabbels, schetsen, tekeningen, werkstukken, prachtige schilderijen en mooie etsjes. We bieden in iedere lessenserie minimaal 3 verschillende beeldende technieken aan, zoals bijvoorbeeld schilderen met acrylverf op doek, etsen maken en afdrukken, linosneden maken, houtsneden maken, boetseren met was, collages maken, sjabloneren, zeefdrukken, stempels maken, tekenen met rietpen en inkt, bedrukken van T shirts, maskers maken, etc…

We demonstreren die technieken, en leggen best veel nadruk op het ambachtelijke hiervan. We putten hierbij uit ons eigen kunstenaarschap, omdat je dan vanuit eigen passie van het vak de dingen goed kan overdragen. Aangezien we alle drie kunstenaars zijn die voornamelijk grafiek maken (etsen, houtsneden, linosneden , stempels, zeefdruk) bevatten onze lessenseries altijd een grafische techniek.

Tijdens de lessen doen de kinderen zoveel mogelijk alles zelf. Natuurlijk maken ze hun eigen werkstukken, zonder dat volwassenen daar erg gericht sturing aan geven. Integendeel, we stimuleren hun creativiteit en zelfexpressie. Daarbij leren we de kinderen om daar uiting aan te geven door middel van beeldende technieken en omgang met gereedschappen zoals kunstenaars dat gebruiken. Zo kunnen de kinderen tijdens de afsluitende expositie aan hun ouders of juf of meester demonstreren hoe je bijvoorbeeld een ets afdrukt.

We kunnen werken met professionele kunstenaarsmaterialen en -technieken. Dit is mogelijk met zulke jonge kinderen omdat we werken in ons volledig voor kinderen ingerichte kinderatelier met kleine schildersezels, een lino- en etspers, en diverse aanpassingen om met de kinderen goed en veilig met dit soort gereedschap te kunnen werken. Deze manier van werken zorgt ervoor dat de kinderen dingen doen die ze nog nooit eerder hadden gedaan. En daar geweldig trots op te zijn!

We werken tijdens een kunstproject met thema’s die doorlopen tijdens het gehele project. Dit kan een beroemde schilder zijn, een ver land, sprookjes en verhalen, het dierenrijk, illustraties, je directe leefomgeving. Binnen dit thema bekijken we voorbeelden uit de kunstgeschiedenis door middel van afbeeldingen, filmpjes, we bekijken kunstboeken maar ook gebruiken we verhalen, mythen, versjes, liedjes, en andere inspiratiebronnen.. Uiteraard passen wij de thema’s aan op de leeftijd en belevingswereld van de kinderen. Een les kunstgeschiedenis en juist ook kunstbeschouwing is vast onderdeel van ieder project. Gebleken is dat de kinderen het heel erg leuk en spannend vinden om te leren over kunstenaars uit andere tijden of landen. We laten kinderen kennis maken met oude maar ook moderne kunst. Kunstbeschouwing doen we met werk van kunstenaars maar we bekijken ook elkaars werk tijdens werkbesprekingen. We moedigen kinderen aan om dan te verwoorden  wat zij zien en ervaren.

Artistieke visie

Wij staan voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Doordat we werken met een lessen- serie en niet met een losse workshop, kunnen we de kinderen echt meenemen op avontuur en ze een creatief proces laten doorlopen, waarbij wij ieder kind een positieve ervaring willen laten beleven. Als je langer kunt doorwerken op een werkstuk, kun je jezelf verbeteren. Naast creativiteit ontwikkelen kinderen ook eigenschappen zoals aandacht, doorzettingsvermogen, concentratie, vindingrijkheid.

De eindexpositie word professioneel aangepakt: we maken prachtige uitnodigingen met de namen van de kinderen erop en foto’s van hun werk. De kinderen krijgen de uitnodigingen mee naar huis, ze worden op school verspreid, en bij de opening komt de docent met de hele klas kijken. De ouders proberen wij ook te betrekken bij het kunstproject; vooral tijdens de exposities zijn er steeds meer ouders aanwezig.

We geven de kinderen bij de expositie een persoonlijk PUNT5  diploma: “voor hun inzet en prachtige kunstwerken” . De kinderen vinden dat fantastisch en zijn erg trots, maar voor ouders bleek dit ook een stimulans om te komen kijken, en dat is weer erg fijn voor de kinderen.

Omdat wij hun werkstukken heel serieus nemen, deze mooi inlijsten en vervolgens de kinderen in het zonnetje zetten op de feestelijke opening van hun expositie- hopen wij de kinderen wat meer zelfvertrouwen te geven en positief te denken over hun prestaties

Samenwerkingspartners en externe deelnemende partijen.

Punt 5 werk al jaren samen met vijf basisscholen in de wijk, de leerlingen van deze scholen komen bij ons voor hun kunstprojecten. Het betreft de volgende scholen: obs De Vierambacht, KB Nicolaasschool, de Valentijnschool, sbo de Lucasschool.

Onze schoolprojecten vallen uiteen in de volgende categorieën:

  • binnenschoolsaanbod- tijdensschool tijd in het kader van de verlengde leertijd
  • buitenschoolsaanbod, na schooltijd maar wel georganiseerd via de school
  • Atelier in school- 4 jarig traject van intensieve samenwerking met een school (KCR)

Diverse bewonersorganisaties uit de wijk kloppen regelmatig bij ons aan voor wijkgerichte projecten, dit loopt uiteen van workshops bij wijkfeesten, tot ontwerpen voor elektriciteit huisjes, tot deelname aan wijkfeesten.

Villa Zebra is ook al jaren een samenwerkingspartner, voor samenwerkings projecten of voor exposities

De kleine machinist, het Kinderdagverblijf waarvoor wij jaarlijks een kunstproject op maat ontwikkelen en geven

KCR, we starten in opdracht van hen 4 ateliers in school op, looptijd 2013-2017, met 2 van onze vaste scholen; de Nicolaasschool en de Vierambachtschool en twee nieuwe scholen: sbo de Lucasschool en de Valentijnschool.

Stichting de fabriek: samenwerking tussen buren onderling

Talentontwikkeling: De Kinderdrukkerij- onze talenten klas

De Kinderdrukkerij is bedoeld voor verborgen talent uit de wijk; kinderen die graag willen tekenen en grafiek maken en daar ook les in willen hebben. Dit project is een vervolg op de kunstlessen die gegeven worden in het kader van het ‘Brede School’ project. De afgelopen 10 jaar hebben leerlingen van 7 basisscholen kennis gemaakt met beeldende kunst tijdens de kunstlessen in het kinderatelier van PUNT 5. Het is ons opgevallen hoeveel talent er vaak tussen zit en hoe leuk de kinderen het vonden om te schilderen, te tekenen en te drukken en hoe trots ze zijn op hun werk.

De kinderen bleven terug komen met de vraag of ze weer bij PUNT 5 mochten werken. Vandaar dat we hebben besloten om een vervolg activiteit te beginnen. We hebben drie jaar lang schilderclub Delfshaven gedraaid. En sinds september 2007 is de Kinderdrukkerij gestart. Dit is een doorlopende cursus, twee keer per jaar kunnen nieuwe kinderen zich inschrijven.

De kinderen krijgen les in tekenen, etsen, lino, houtsnede, stempelen en andere druktechnieken. We leren ze omgaan met diverse materialen en technieken en proberen hun fantasie te prikkelen met verhalen, sprookjes, thema’s, theaterspel etc. Ook geven we kunstgeschiedenis en kunstbeschouwing lessen. Maar vooral zal het kinderatelier echt een kinderatelier willen zijn, waar de kinderen de dingen kunnen maken die zij altijd al wilde maken, waar je groot kan werken, waar je met professionele materialen kan werken, waar ze uitgedaagd worden om zichzelf verbaasd te laten staan.

We willen de cursus voor de kinderen gratis aanbieden, dit omdat ervaring met kleine bedragen voor lessen ons heeft geleerd dat de ouders niet bereid zijn om te betalen voor kunstlessen. Wanneer kinderen langer dan een half jaar bij de club willen blijven gaan wij de ouders benaderen voor een financiële bijdrage. We willen geen kinderen uitsluiten door vooraf geld te vragen.

De schilderclub Delfshaven werd in het schooljaar 2002-2003 financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Phenix Foundation. In 2003-2004 door de RKS en diverse fondsen. De Kinderdrukkerij werd in 2008 door het CBK gesponsord, doordat zij ons voor 5 lessen een gastdocent financierde . De eerste gastdocent was Hans Wap  daarna volgde Marijn de Jong en Yke Schotte en Marjoke Schulten en Yuriko Miyoshi . Bij Hans Wap, Yke Schotte en Marjoke Schulten zijn we met de kinderen op atelier bezoek geweest, zo willen we de kinderen ook kennis laten maken met moderne Rotterdamse beeldende kunst. We hebben de kinderen in de “stijl van “ de kunstenaars laten werken ook met hun techniek gebruik zo hebben we met Hans Wap een  grafiek project gedraaid, met Marijn de Jong een fotografie project en met Yke Schotte illustreren met behulp van fotoshop en met Marjoke kartondrukken maken..

In 2013 was Yuriko Miyoshi de gastdocente , een kunstenares uit Japan, zij heeft de kinderen les gegeven in een typische Japanse grafische techniek de Moku-Hanga

 

We werken op projectbasis soms ook samen met andere kunstinstellingen zoals Boekie Boekie, Villa Zebra en het CBK. We proberen zo veel mogelijk naar buiten te treden met het werk van de kinderen en grijpen mogelijkheden voor exposities buiten PUNT 5 dus graag aan. Zo hebben we in 2009 en 2011meegedaan aan een “ontwerp je eigen behang” wedstrijd waarbij de kinderen van PUNT5  de hoofdprijs, de super hoofdprijs en 2 tweede prijzen wonnen.

Planning en doelstelling 2018-2019
De algemene toekomstplannen zijn duidelijk: meer activiteiten en kunstprojecten ontwikkelen. We willen meer kinderen, volwassenen en scholen een kans geven om van deze kunstprojecten gebruik te maken

 

De komende twee jaar zullen wij de volgende prestaties gaan leveren

Binnenschoolsaanbod- 4 projecten van 9 lessen en exposities- 36 deelnemers- ongeveer 200 bezoekers

Buitenschoolsaanbod – 12 projecten van 9 lessen en exposities- 144 deelnemers- ongeveer 900 bezoekers voor de exposities

atelier in school- 12 projecten van 9 lessen en exposities, 12 losse workshops voor in de klas, 20 workshops aan de docenten, diverse losse vergaderingen en bijeenkomsten- 664 deelnemers in totaal- ongeveer 900 bezoekers voor de exposities

De Kinderdrukkerij- talentontwikkeling- 2 x 40=80  bijeenkomsten van 2 uur- 12 deelnemers per keer- 4 exposities- losse workshops en excursies en atelierbezoeken: 24 deelnemers- 300 bezoekers

Sport & Activity-8 projecten van 9 lessen met exposities: 96 deelnemers en 600 bezoeker

 

Marketing

Wij communiceren via verschillende media, allereerst via het enthousiasme van de kinderen die bij ons komen werken, dit is de best reclame die er is. Onze doelgroep is de ouders van de kinderen, daarnaast de scholen van deze kinderen en ook onze opdrachtgevers en financiers van de projecten.

Daarnaast maken wij prachtige uitnodigingen voor onze exposities- (flyers drukwerk)  met foto’s van de kinderen aan het werk in ons atelier hierop. We verturen deze per mail en post en de kinderen nemen ze mee naar huis.

We maken ook kleine postertjes voor in de scholen.

We hebben een website  http://www.kinderatelierpunt5.nl  die wij wekelijks updaten met daarop foto’s van lessen die nu bij ons lopen, aankondigingen van exposities maar ook fotomapjes van een workshop die geweest is. De website word druk bezocht

Op onze facebookpagina attenderen wij mensen op onze nieuwe activiteiten en exposities, we krijgen veel reacties vooral op de prachtige foto’s van de kinderen die bij ons grafiek maken.